OM OS

PRAKTISKE INFORMATIONER

KONTAKT

Samarbejde mellem hjem og institution:

Der afholdes hvert år i oktober et forældremøde med valg til forældrebestyrelsen, og samme aften er der et tema/indslag ved pædagogerne eller en fordragsholder. Arrangementet er uden børn.

I løbet af året er der forskellige arrangementer, som forældrene er inviteret med til (se Årskalenderen).

Der tilbydes desuden samtaler om det enkelte barn. Når barnet har været i institutionen i ca. 3 mdr., afholdes en samtale med forældrene om barnets opstart og trivsel. Der kan aftales yderligere møder, hvis der er noget, der bekymrer enten forældre eller personale. Det vigtigste er dog den daglige dialog mellem jer og os, som omhandler, hvordan jeres barn har det, og hvad jeres barn er optaget af her og nu. Hvis I har spørgsmål vedrørende jeres barns trivsel og udvikling, er I altid velkommen til at tage en snak med personalet.

 


Indskriv dit barn

Små-Land er for alle børn mellem 0 og 6 år. Ansøg om plads ved at udfylde indmeldingsblanketten.