OM OS

PRAKTISKE INFORMATIONER

KONTAKT

Pædagogik og læreplan

Den daglige pædagogik skabes over tid. Nedenfor følger en foreløbig beskrivelse af pædagogiske målsætninger i Små-Land. 

Den pædagogiske læreplan kan hentes som PDF her.

I Små-land ønsker vi at børnene skal:

 • have mulighed for at opleve livsglæde og blive anerkendt som dem de er.
 • dagligt synge og få læst eller fortalt historier.
 • deltage i rytmik, gymnastik og sanglege.
 • lytte til musik og være med til at spille på musikinstrumenter.
 • være i et fællesskab der er præget af gensidig respekt for forskellighed.
 • have rig mulighed for at lave huler, grave i jorden og finde insekter og små dyr.
 • lave mad over bål sammen med de voksne og nyde den i det fri.
 • inddrages, have indflydelse og blive hørt.
 • være sammen med voksne der giver tryghed og omsorg.
 • være en del af fællesskabet og føle samhørighed.
 • mødes med respekt, tolerance og selvstændighed, og lære at udvise det overfor andre.
 • have det sjovt.
 • opleve et fællesskab hvor de får lyst til at lære, og hvor der er mulighed for at få deres nysgerrighed stillet.
 • udfordres i målrettede faglige læringsforløb.

 


Indskriv dit barn

Små-Land er for alle børn mellem 0 og 6 år. Ansøg om plads ved at udfylde indmeldingsblanketten.