OM OS

PRAKTISKE INFORMATIONER

KONTAKT

Om os

 

Vi skal skabe de bedste rammer for det gode børneliv

for 0 til 6-årige.

Små-land vil være med til at skabe den bedste ramme for det gode børneliv for 0 til 6-årige. Vi vil være en børneinstitution med hjemlig og varm atmosfære, hvor børnene føler sig set og hørt, derved skaber vi grobund for et godt selvværd. Et godt selvværd er det bedste udgangspunkt for en sund udvikling for det enkelte barn. Vores udgangspunkt er, at børnene er værdifulde, skabt af Gud til liv og fællesskab. 

Vi ønsker at skabe en rummelig institution for børn, forældre og personale, hvor vi lægger vægt på tillid, tryghed, frihed og omsorg. Ved at have en tæt og åben dialog med jer som forældre, vil vi skabe den bedst mulige hverdag med trivsel og udvikling for det enkelte barn.

Børnene er opdelt i vuggestue og børnehave. Institutionen er beliggende i Gødvad på en naturgrund, hvilket giver mange muligheder for et spændende udeliv, der kan være med til at fremme børnenes leg, fantasi og udvikling. Aldersmæssigt er børnene fordelt med 12 vuggestuebørn og 35 børnehavebørn. I alt normeret til 47 børn, om end der arealmæssigt er plads til flere.

I Små-land ønsker vi at møde både børn og voksne på den anerkendende måde og skabe en hjemlig og varm atmosfære, hvor børnene føler sig set og hørt, og derved skabe grobund for et sundt selvværd. 

Vi ønsker, at børnene i løbet af dagen møder nærværende voksne, der lytter, giver knus, trøster, læser, tager på skødet, griner, leger, fodrer dyr, tænder bål, bager boller ... og meget mere.

Børnenes familier er det vigtigste for et godt børneliv. Derfor vil vi understøtte det gode familieliv bl.a. ved fleksible åbningstider og formidling af viden om børne- og familieliv.

De ansatte sætter rammerne for børnenes udvikling. Det er dem, der skaber tryghed og rytme i dagligdagen. Derfor skal alle ansatte være dygtige og ansvarsfulde med fokus på, at skabe et godt miljø for børnene og hinanden.

De fysiske rammer er med til at understøtte livet, legen og fællesskabet i Små-land. Derfor skal de fysiske rammer fremme barnets leg, fantasi og udvikling, og skabe rum for fællesskab og fordybelse.

 


Indskriv dit barn

Små-Land er for alle børn mellem 0 og 6 år. Ansøg om plads ved at udfylde indmeldingsblanketten.