OM OS

PRAKTISKE INFORMATIONER

KONTAKT

Institutionen

Små-Land er en privat vuggestue og børnehave, som følger og opfylder en række lovkrav og regler for oprettelse, godkendelse og drift. Institutionens drift finansieres via offentligt tilskud og forældrebetaling.

  

Ledelse

Institutionens ledelse består af en bestyrelse, der varetager den overordnede ledelse, samt en leder, der varetager den daglige ledelse og drift af institutionen.

Souschefen bistår i den daglige ledelse, og fungerer som leder i dennes fravær.

 

Bestyrelse

Bestyrelsen er tostrenget.

Dvs. at bestyrelsen består af to led:

  1. Institutionsbestyrelsen
  2. Forældrebestyrelsen

Institutionens bestyrelse består af 7 medlemmer.

Institutionsbestyrelsen består af medlemmer fra ejerkredsen, uafhængige (valgte) medlemmer, forældrerepræsentanter og en medarbejderrepræsentant. Institutionsbestyrelsen har arbejdsgiverkompetance, det økonomiske ansvar og fastlægger institutionens formål og idegrundlag.

 

Forældrebestyrelsen består af 5 medlemmer.

Forældrebestyrelsen består af repræsentanter fra forældrekredsen, repræsentanter fra institutionsbestyrelsen og en medarbejderrepræsentant. Forældrebestyrelsen har indflydelse på principperne for institutionens virksomhed, herunder anvendelsen af den økonomiske ramme og indstillingsret til bestyrelsen i forbindelse med ansættelse af personale.

 

Ejerforhold

Småland ApS er det selskab som rent juridisk og økonomisk sikrer driften af børnehaven Små-Land. Selskabet er ejet af Søren Toft-Jensen. Overskud fra driften af børnehaven vil dels blive geninvesteret i Små-Land, dels blive anvendt til at fremme børns vilkår på anden eller tilsvarende vis.

 


Indskriv dit barn

Små-Land er for alle børn mellem 0 og 6 år. Ansøg om plads ved at udfylde indmeldingsblanketten.